ZARZĄDZANIE REPUTACJĄ

Kompleksowe rozwiązania dla Twojej marki
 • Analizujemy opinie na temat Twojej marki, identyfikujemy wszelkie negatywne sygnały i znajdujemy rozwiązania, mające na celu ich wygaszenia.
 • Wdrażamy rozwiązania mające na celu  budowanie pozytywnego wizerunku Twojej marki, wykorzystując wiele kanałów komunikacji, monitorując reakcję na nie

Analiza efektywności
 • Analizujemy specyfikę Twojej branży, grupę odbiorców docelowych oraz mechanizmy wpływające na ich decyzje zakupowe, z uwzględnieniem sposobu wyszukiwania przez nich informacji o potencjalnym dostawcy produktów lub usług
 • Weryfikujemy opinie dotyczące Twojej marki, oceniamy proces budowy opinii w korelacji  z widocznością marki i produktów w sieci.

Bezpieczeństwo
 • Zapewniamy przejrzystość na każdym etapie pracy i osiąganych wyników, indywidualną rozliczalność i ciągłą kontrolę jakości.
 • Dajemy gwarancję nieujawnienia poufnych informacji, w tym fakt współpracy

Nasze usługi

Monitorowanie i analizowanie sytuacji
 • Monitoring mediów społecznościowych
 • Monitoring mass mediów
 • Monitoring wyników wyszukiwań
 • Monitoring konkurencji
 • Analizowanie opinii

Budowanie reputacji
 • Utworzenie i rozwój kanału komunikacji
 • Przygotowanie planu publikacji
 • Zwiększenie zaangażowania odbiorców
 • Zarządzanie zespołem redakcyjnym
 • Tworzenie treści
 • Analizowanie grup docelowych
 • Modyfikowanie planu działania do bieżącej sytuacji

Praca z negatywnymi sygnałami
 • Zlokalizowanie negatywnego sygnału
 • Klasyfikacja zagrożenia
 • Wybór strategii reagowania
 • Reakcja na negatywny sygnał
 • Wsparcie budowy wizerunku

System reagowania w sytuacji kryzysowej
 • Praca z lokalnymi wynikami wyszukania
 • Praca w mediach społecznościowych
 • Praca z systemami reklamowymi
 • Modernizacja stron internetowych
 • Tworzenie i publikacja treści
 • Wdrożenie rozwiązań poprawiających reputację
 • Współpraca z dużymi systemami

Pewne fakty o nas

73,05% fraz w TOP100

ŚREDNI MIESIĘCZNY WZROST WIDOCZNOŚCI 4,8%

~10 000 MONITOROWANYCH FRAZ

Średni miesięczny wzrost ruchu organicznego wynosi 17,55%

Zarządzanie reputacją

tekst1

Dlaczego ważne jest zarządznie reputacją

text2

WYŚLIJ ZAPYTANIE